นายอุสมาน ศาสน์พิสุทธิกุล
รองปลัด อบต.รก.แทน ปลัดอบต.ซากอปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ซากอ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2017
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 233760
Page Views 374420
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/ข้อบัญญัติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.12 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 310.03 KB

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ  
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 372.12 KB

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.19 KB