นายสาและ ตาลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 299522
Page Views 469153
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/ข้อบัญญัติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.12 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 310.03 KB

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ  
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 372.12 KB

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.19 KB