นายสาและ ตาลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 299494
Page Views 469125
 
ติดตามประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 297.47 KB

ผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.34 KB