นายอุสมาน ศาสน์พิสุทธิกุล
รองปลัด อบต.รก.แทน ปลัดอบต.ซากอปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ซากอ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2017
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 233733
Page Views 374390
 
ติดตามประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 332.1 KB

ผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.34 KB