นายสาและ ตาลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 299564
Page Views 469198
 
สถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.44 KB

ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.73 KB

รายละเอียดผู้ชำระภาษี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64)
 
ประเภทภาษี จำนวน (ราย) ยอดประเมินภาษี (บาท)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 72 812.00
ภาษีบำรุงท้องที่ 26 8,706.42
ภาษีป้าย 0 0
รวม 98
9,518.42


สถิติผู้มารับบริการงานสวัสดิการสังคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64)
ประเภท จำนวน (ราย)
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 44
ลงทะเบียนและแสดงตนการมีชีวิตของผู้สูงอายุ 469
ลงทะเบียนและแสดงตนการมีชีวิต / ต่ออายุบัตร ของผู้พิการ 165
ผู้มาติดต่อเรื่องผู้ด้อนโอกาส 70


รายละเอียดผู้ชำระภาษี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ประเภทภาษี จำนวน (ราย) ยอดประเมินภาษี (บาท)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 72 812.00
ภาษีบำรุงท้องที่ 26 8,706.42
ภาษีป้าย 0 0
รวม 98
9,518.42


สถิติผู้มารับบริการงานสวัสดิการสังคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ประเภท จำนวน (ราย)
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 110
ลงทะเบียนและแสดงตนการมีชีวิตของผู้สูงอายุ 478
ลงทะเบียนและแสดงตนการมีชีวิต / ต่ออายุบัตร ของผู้พิการ 165
ผู้มาติดต่อเรื่องผู้ด้อยโอกาส 70
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.3 MB