นายอุสมาน ศาสน์พิสุทธิกุล
รองปลัด อบต.รก.แทน ปลัดอบต.ซากอปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ซากอ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2017
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 233744
Page Views 374402
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ 35-007 สายบาลอง จากสายซากอ ถึงสายบีโล๊ะ บ้านซากอ หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เ ( (21 ก.ย. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ. 35-037 สายไอร์กากอ - ไอร์ตุ๋ย หมู่ที่ 6 บ้านไอร์กากอ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 57 ครั้ง))
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.35-017 สายใน หมู่บ้านบีโล๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7500 ตารางเ ( (01 มี.ค. 2564 | อ่าน 56 ครั้ง))
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบูเกะกลูบี หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร ( (10 ก.พ. 2564 | อ่าน 51 ครั้ง))
ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเดจ หมู่ที่ 5 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ( (08 ก.พ. 2564 | อ่าน 52 ครั้ง))
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ( (12 ม.ค. 2564 | อ่าน 56 ครั้ง))
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ( (16 มี.ค. 2563 | อ่าน 46 ครั้ง))
โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง อบต.ซากอ ( (19 ก.พ. 2563 | อ่าน 114 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1 ตำบล 1 สนาม บ้านกำปงบูเก๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (06 ส.ค. 2560 | อ่าน 337 ครั้ง))
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตาลอ-สายบ้านกือแย หมู่ที่ 4 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (06 ส.ค. 2560 | อ่าน 339 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไอร์กากอร์ หมู่ที่ 6 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (06 ส.ค. 2560 | อ่าน 345 ครั้ง))
โครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (06 ส.ค. 2560 | อ่าน 311 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบนควน บ้านไอร์เจี๊ยะ หมู่ที่ 5 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (06 ส.ค. 2560 | อ่าน 316 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงเรียนบ้านสาคร บ้านไอร์เจี๊ยะ หมู่ที่ 5 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (06 ส.ค. 2560 | อ่าน 324 ครั้ง))
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านตาลอ-บ้านบีโล๊ะ หมู่ที่ 3,4 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (06 ส.ค. 2560 | อ่าน 328 ครั้ง))
โครงการขุดสระน้ำ บ้านกือแย หมู่ที่ 4 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (03 ส.ค. 2560 | อ่าน 286 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบีโล๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (03 ส.ค. 2560 | อ่าน 312 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถมดิน บ้านซากอ หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (03 ส.ค. 2560 | อ่าน 264 ครั้ง))
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายไอร์เจี๊ยะ-ไอร์กากอ หมู่ที่ 5-6 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (03 ส.ค. 2560 | อ่าน 423 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภายในหมู่บ้านกือแย ม.4 ต.ซากอ ( (10 ส.ค. 2559 | อ่าน 257 ครั้ง))