นายอับดุลกอเดร์ อาบูซาแล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2017
ปรับปรุง 09/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 87764
Page Views 110227
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1 ตำบล 1 สนาม บ้านกำปงบูเก๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (06 ส.ค. 60 | อ่าน 179 ครั้ง))
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตาลอ-สายบ้านกือแย หมู่ที่ 4 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (06 ส.ค. 60 | อ่าน 181 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไอร์กากอร์ หมู่ที่ 6 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (06 ส.ค. 60 | อ่าน 169 ครั้ง))
โครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (06 ส.ค. 60 | อ่าน 169 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบนควน บ้านไอร์เจี๊ยะ หมู่ที่ 5 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (06 ส.ค. 60 | อ่าน 162 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงเรียนบ้านสาคร บ้านไอร์เจี๊ยะ หมู่ที่ 5 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (06 ส.ค. 60 | อ่าน 173 ครั้ง))
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านตาลอ-บ้านบีโล๊ะ หมู่ที่ 3,4 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (06 ส.ค. 60 | อ่าน 165 ครั้ง))
โครงการขุดสระน้ำ บ้านกือแย หมู่ที่ 4 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (03 ส.ค. 60 | อ่าน 157 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบีโล๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (03 ส.ค. 60 | อ่าน 165 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถมดิน บ้านซากอ หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (03 ส.ค. 60 | อ่าน 163 ครั้ง))
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายไอร์เจี๊ยะ-ไอร์กากอ หมู่ที่ 5-6 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ( (03 ส.ค. 60 | อ่าน 133 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภายในหมู่บ้านกือแย ม.4 ต.ซากอ ( (10 ส.ค. 59 | อ่าน 191 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรั้วมัสยิด (ศูนย์สอนจริยธรรมบ้านบีโล๊ะ) ม.3 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ( (05 ก.ค. 59 | อ่าน 249 ครั้ง))
แบบ ปปช.โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีต ( (17 พ.ค. 59 | อ่าน 189 ครั้ง))
แบบ ปปช.โครงการบุกเบิกถนนกำปงบูเก๊ะ - บ้านดูซงมาแจ ( (17 พ.ค. 59 | อ่าน 169 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายทางเลียบกูโบร์ บ้านบีโล๊ะ หมู่ 3 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ( (17 มี.ค. 59 | อ่าน 179 ครั้ง))
โครงการขยายท่อประปา บ้านกอตอสาตู-บ้านไอร์เจี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ( (17 มี.ค. 59 | อ่าน 177 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมถนนสายไอร์กากอ หมู่ที่ 6 ต.ซากอ ( (16 มี.ค. 59 | อ่าน 170 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ถนนสายมะลาบอ หมู่ที่ 5 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ( (16 มี.ค. 59 | อ่าน 182 ครั้ง))
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ถนนทางเข้ากูโบร์ หมู่ที่ 1 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ( (16 มี.ค. 59 | อ่าน 177 ครั้ง))