นายอับดุลกอเดร์ อาบูซาแล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2017
ปรับปรุง 09/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 82344
Page Views 102908
 
สำนักงานปลัด

นางนูรีฮัน หะยีดอเลาะ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวซารีฮะ วาโมง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุชานนท์ บุญชู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวคริสต์มาส ลิ่มรัตนะกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวรอสือกะ ซีกะจิ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายอามิล สือรีกือจิ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายไซนัลอาบีดิน มาแน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวไคโรอีซือมะห์ สือรีกือจิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรอฮานี มาแลจะนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวรอฮายา สาเมาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(สำนักปลัด)

นายแซฮาบูดิง เจ๊ะซิกะ
คนงานทั่วไป

นายฮานิฟ อาบูซาแล
พนักงานขับรถยนต์

นายมุยิดดีน สือกะจิ
พนักงานดับเพลิง