นายอุสมาน ศาสน์พิสุทธิกุล
รองปลัด อบต.รก.แทน ปลัดอบต.ซากอปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ซากอ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2017
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 233723
Page Views 374380
 
สำนักงานปลัด

นางนูรีฮัน หะยีดอเลาะ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 084-9635099

นางสาวซารีฮะ วาโมง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 09-3785-8862

นายสุชานนท์ บุญชู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0897255270

นางสาวคริสต์มาส ลิ่มรัตนะกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 084-9635099

นางสาวรอสือกะ ซีกะจิ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 084-9635099

นายอามิล สือรีกือจิ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์ 09-3785-8862

นายไซนัลอาบีดิน มาแน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 09-3787-0281

นางสาวไคโรอีซือมะห์ สือรีกือจิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 084-9635099

นางสาวรอฮานี มาแลจะนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ 073-561196

นางสาวรอฮายา สาเมาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(สำนักปลัด)
เบอร์โทรศัพท์ 09-3787-0281

นายแซฮาบูดิง เจ๊ะซิกะ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 084-9635099

นายฮานิฟ อาบูซาแล
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 084-9635099

นายมุยิดดีน สือกะจิ
พนักงานดับเพลิง